2021 Yılında Düzenlenen Etkinlikler

Konservatuvarımız Müzikoloji Bölümü ve Müzikoloji Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen seminerler serisinin ikincisi, 27 Aralık 2021 tarihinde OMÜ Devlet Konservatuvarı Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

Konservatuvarımız Türk Müziği Bölümü Türk Halk Müziği Anasanat Dalı Öğretim Görevlisi Oğuz YILMAZ tarafından sunulan “Türk Halk Müziği’nde Tanımlama Sorunsalı - “Karadeniz Müziği Örneği” başlıklı seminere Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Ferit BULUT, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fulya AÇIKSÖZ, Müzikoloji Bölüm Başkanı Prof. Muzaffer Özgü BULUT, konservatuvar öğretim elemanları, öğrenciler ve konuklar katıldı. Seminerin bitiminde Prof. Dr. Ferit BULUT tarafından Öğretim Görevlisi Oğuz YILMAZ’a teşekkür belgesi takdim edildi.

oy1

OMÜ Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Seminerleri kapsamında, Emrah KAYA'nın konuşmacı olarak davetli olduğu "Anadolu'nun Kayıp Çalgıları ve Derleme Kültürü" isimli seminer, 16 Kasım 2021 Salı günü saat 14.00'da OMÜ Devlet Konservatuvarı Konser Salonu'nda, Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Ferit BULUT, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fulya AÇIKSÖZ, konservatuvar öğretim elemanları, öğrenciler ve konukların katılımıyla gerçekleşti.

Müzik Öğretmeni ve Kültür Bakanlığı Çimon yapım sanatçısı olan Emrah KAYA, seminerin ilk bölümünde yaptığı sunumla özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde yapmış olduğu derlemeleri ve derleme kültürünü anlattı. Kültür Bakanlığı tarafından 13 çalgısı etnografik eser kapsamına alınan KAYA, unutulmuş ya da unutulmaya yüz tutmuş çalgıları izleyenlere tanıttı. Çalgılardan bazılarını seslendirerek örnekler veren veren Emrah KAYA, öğrencilerle birlikte çalgı yaparak seminerin ikinci bölümünü tamamladı.

Müzikoloji disiplininin, müziğin yalnızca sanatsal değil, bilimsel ve akademik açıdan da ele alındığı bir çalışma alanı olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Fulya AÇIKSÖZ, Müzikoloji bölümü olarak seminerler serisine devam edeceklerini belirtti.

ek1

Konservatuvarımız Piyano, Arp ve Gitar Anasanat Dalı Arş. Gör. Emin Ersöz YİĞİT, OMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı çalışmaları kapsamında, 21 Mayıs 2021 tarihinde bir konçerto konseri vermiştir. Yiğit'e bu konserde, Öğretim Üyemiz Prof. Olga HASANOVA eşlik etmiştir. Yiğit, Sanatta Yeterlik eğitimini, 2021 yılında Öğretim Üyemiz Doç. Fatih AKBULUT danışmanlığında başarı ile tamamlamıştır.

kk1

Konservatuvarımız Piyano, Arp ve Gitar Anasanat Dalı Arş. Gör. Emin Ersöz YİĞİT, OMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı çalışmaları kapsamında, 20 Mayıs 2021 tarihinde bir piyano konseri vermiştir. Yiğit, Sanatta Yeterlik eğitimini, 2021 yılında Öğretim Üyemiz Doç. Fatih AKBULUT danışmanlığında başarı ile tamamlamıştır.

pk1

pk2

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Başkanı Doç. Muzaffer Özgü BULUT’un başkanlık edeceği panele, Dünya Müzik Terapi Federasyonu (WMTF) Önceki Başkanı Müzik Terapist Prof. Dr. Melissa MERCADAL-BROTONS, Müzik Terapi Derneği (MÜZTED) Kurucu Başkanı Prof. Dr. Burçin UÇANER ÇİFDALÖZ, Avrupa Müzik Terapi Konfederasyonu Türkiye Temsilcisi Müzik Terapist Özgür SALUR ve Müzik Terapist Danny LUNDMARK konuşmacı olarak katılacaklardır.

Konservatuvarımız Öğretim Üyesi Prof. Olga HASANOVA, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) aracılığıyla, 10 ve 17 Ocak 2021 tarihlerinde, "Sanatla Kişisel Gelişim" isimli bir çevrimiçi (online) eğitim etkinliği gerçekleştirmiştir.

oh1