Çevrimiçi Panel: Müzik Terapi Eğitimi - 26.02.2021

Yazar: mustafacagatay.erol | Tarih: 18 Temmuz 2022

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Başkanı Doç. Muzaffer Özgü BULUT’un başkanlık edeceği panele, Dünya Müzik Terapi Federasyonu (WMTF) Önceki Başkanı Müzik Terapist Prof. Dr. Melissa MERCADAL-BROTONS, Müzik Terapi Derneği (MÜZTED) Kurucu Başkanı Prof. Dr. Burçin UÇANER ÇİFDALÖZ, Avrupa Müzik Terapi Konfederasyonu Türkiye Temsilcisi Müzik Terapist Özgür SALUR ve Müzik Terapist Danny LUNDMARK konuşmacı olarak katılacaklardır.