Konser Salonu Etkinlik Takvimi

Yazar: mustafacagatay.erol | Tarih: 6 Temmuz 2023

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu, aşağıdaki etkinlikleri gerçekleştirmek amacı ile tüm üniversitemize açıktır:

• Konserler

• Bilimsel Faaliyetler

• Kültürel Faaliyetler

• Sosyal Faaliyetler

• Provalar (Etkinlikler için yapılan hazırlık aşamaları)

Salonumuzda etkinlik düzenleyecek akademik personel ve öğrencilerimizin izlemesi gereken yol şu şekildedir:

Salonumuzda yer alacak tüm etkinlikler bir akademik danışman gözetiminde düzenlenir. Bu kişi, etkinliğin düzenlenmesinden sorumlu akademik personeldir. Üniversitemiz öğrencileri, salonumuzda düzenleyeceği etkinliklerde bir akademik danışman bulundurmak zorundadır. Akademik personeller, kendi adlarına düzenledikleri etkinliklerin akademik danışmanı olmaktadır. Akademik personeller kendi adlarına düzenledikleri etkinlikler için formdaki akademik danışman kısmına mutlaka kendi adını yazmalıdır.

Etkinlik düzenlemek isteyen akademik danışman, aşağıda yer alan “Konser Salonu Etkinlik Takvimini” kontrol ederek kendisine bir tarih ve saat belirler. Daha sonra Üniversite Kalite Yönetim Sisteminde bulunan PP.1.2.FR.0104-Konser Salonu Kullanım Formunu doldurup Konservatuvar Müdürlüğüne, etkinlik tarihinden en az on beş gün önce imzalı olarak teslim eder. Etkinliğin müdürlük tarafından uygun görülmesi halinde etkinliğin akademik danışmanı, konservatuvar@omu.edu.tr e-posta adresine etkinliğin tüm bilgilerini (Etkinliğin adı, tarihi, saati, akademik danışmanı ve varsa afişi) eksiksiz olarak en kısa sürede yollamalıdır. Bu bilgiler Konser Salonu Etkinlik Takvimine işlenecektir.

Etkinlik tarihinde bir değişiklik veya etkinliğin tümden iptali gibi durumlarda, etkinliğin akademik danışmanı, etkinlik tarihinden en geç bir (1) gün önce olacak şekilde bir dilekçe yazarak durumu müdürlüğümüze bildirmelidir.

Etkinliğin akademik danışmanı, etkinlik esnasında salondaki demirbaşın göreceği her türlü zarardan sorumludur.

Not: Provalar bir gün başına üç saati aşmayacak şekilde birden fazla kez talep edilebilir.

PP.1.2.FR.0104-Konser Salonu Kullanım Formuna ulaşmak için buraya tıklayınız.