Lisansüstü Eğitim

OMÜ Devlet Konservatuvarı, Üniversitemizin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı'nda bulunan Müzikte Yorumculuk Tezli Yüksek Lisans, Geleneksel Türk Müziği Tezli Yüksek Lisans ve Müzikte Yorumculuk Sanatta Yeterlik Programlarında lisansüstü eğitim faaliyetlerini sürdürerek, başarılı sanatçı ve akademisyenler yetiştirmeyi sürdürmektedir.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müzikte Yorumculuk ve Geleneksel Türk Müziği Lisansüstü Eğitim Programlarına halen belirlenen kontenjanlar dahilinde yeni öğrenciler alınmaya devam edilmektedir. Aşağıda yer alan bağlantılar aracılığı ile Müzik Anasanat Dalı Lisansüstü Eğitim Programları ile bu programların içeriği ve işleyişi hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

OMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İnternet Sitesi

Geleneksel Türk Müziği Yüksek Lisans Programı Bilgi Paketi

Müzikte Yorumculuk Yüksek Lisans Programı Bilgi Paketi

Müzikte Yorumculuk Sanatta Yeterlik Programı Bilgi Paketi