Lisansüstü Eğitim

OMÜ Devlet Konservatuvarı, OMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı'nda, Müzikte Yorumculuk Tezli Yüksek Lisans Programı, Geleneksel Türk Müziği Tezli Yüksek Lisans Programı ve Müzikte Yorumculuk Sanatta Yeterlik Programı'nda lisansüstü eğitim faaliyetlerini sürdürerek, başarılı sanatçı ve akademisyenler yetiştirmeyi sürdürmektedir.

Konservatuvarımızın, Müzikte Yorumculuk ve Geleneksel Türk Müziği Lisansüstü Eğitim Programlarına halen belirlenen kontenjanlar dahilinde yeni öğrenciler alınmaya devam edilmektedir. Aşağıda yer alan bağlantılar aracılığı ile OMÜ Lisansüstü Eğitim Programları ve programların içeriği ve işleyişi ile detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

OMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İnternet Sitesi

Geleneksel Türk Müziği Yüksek Lisans Programı Bilgi Paketi

Müzikte Yorumculuk Yüksek Lisans Programı Bilgi Paketi

Müzikte Yorumculuk Sanatta Yeterlik Programı Bilgi Paketi