Müzikoloji Bölümü Öğrencilerimizden Sunum

Yazar: mustafacagatay.erol | Tarih: 23 Kasım 2023

Konservatuvarımız Müzikoloji Bölümü Genel Müzikoloji Anabilim Dalı Öğrencileri, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Beşevli danışmanlığında hazırladıkları, "Müzik Tarihinde Romantik Dönem ve Etkileri" başlığı altında sunumlar gerçekleştirdi.

23 Kasım 2023 tarihinde OMÜ Devlet Konservatuvarı Konser Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte Müzikoloji Bölümü Öğrencilerinden Başak Kara "Yer, Zaman ve Düşün Ekseninde Romantik Dönem ve Özellikleri", Naz Kayserili "Romantik Dönemde Kullanılan Türler, Biçimler ve Çalgılar", Onur Önder "Romantik Dönem Bestecileri", Serhat Çohadar "Romantik Dönemde Opera" başlıklı çalışmalarını sundular. Etkinliğe Konservatuvarımız personeli ve öğrencileri katılım gösterdi.

Etkinliğin sonunda öğrencilerimiz, Müzikoloji Bölümü Başkanı Prof. Muzaffer Özgü Bulut'tan teşekkür belgelerini aldılar.