2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Oryantasyon Programı Gerçekleştirildi

Oryantasyon Programı ve Konuları
Hoşgeldiniz Konuşmaları (Müdür/Müdür Yardımcıları)
Müdür, Müdür Yardımcıları, Bölüm Başkanları, Anasanat Dalı Başkanları ve Öğretim Elemanları ile Tanışma
Öğrenci Bilgi Yönetim Sisteminin Tanıtılması
Öğrencilik Sürecini ve Yaşamını İlgilendiren Konular, Mevzuatlar ve Yönergeler
Oryantasyon Faaliyetleri Kapsamında Bilgilendirme Sunumu
Kapanış

4

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında Konservatuvarımız bölüm ve programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimize yönelik yukarıda sunulan program dahilinde, oryantasyon planlamasında belirtilen tarihler dikkate alınarak oryantasyon faaliyetleri düzenlenmiştir.

Oryantasyon programında, öğrencilerin ortaöğretimden yükseköğretim programlarına sorunsuz bir şekilde geçiş yapmalarına yardımcı olmak, akademik birim yöneticilerini ve öğretim üyelerini tanımalarını sağlamak, konservatuvarımızın öğrenciye sunduğu olanakları anlatarak öğrencileri çalışmaya yönlendirmek, öğrencilik yaşamları boyunca eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamaması için neler yapmaları gerektiğini ifade etmek ve öğrenci bilgi yönetim sisteminin kullanım becerisi kazandırmak amaçlanmıştır.

Konservatuvar Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Serhat YENER'in açılış konuşması, Müzik Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Emre PINARBAŞI'nın ve Müzikoloji Bölümü Doç. M. Özgü BULUT'un konuşmalarından sonra, Araş. Gör. Dr. E. Ersöz YİĞİT oryantasyon faaliyetleri kapsamında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Sunumun ardından, Öğrenci İşleri Personeli Arzu AKTAŞ öğrenci işlerinin görevleri ve öğrencilerin öğrenci işleri ile diyaloğu konusunda bilgiler aktardı. Konservatuvar öğretim elemanlarının da katıldığı oryantasyon faaliyetleri iyi dilek ve temenniler ile tamamlandı.

1

5

3

2