Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hakan BAŞ Saz Eserleri Konseri - 10.03.2022

Yazar: mustafacagatay.erol | Tarih: 18 Temmuz 2022

Konservatuvarımız Türk Müziği Bölümü ve Müzikoloji Bölümü öğretim elemanları, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapan Ahmet Hakan BAŞ'ın Sabâ, Rast, Hicaz, Nikriz ve Nihavend makamlarında bestelediği saz eserlerini, 10 Mart 2022 tarihinde OMÜ Devlet Konservatuvarı Konser Salonunda seslendirdi.

Konserin icra heyetinde Türk Müziği Bölümü öğretim elemanları Doç. Dr. Emre PINARBAŞI (Ney), Öğr. Gör. Abdullah Kadir ÖZAYDIN (Tanbur), Arş. Gör. Naci PARLAR (Viyola) ve Müzikoloji Bölümü öğretim elemanı Öğr. Gör. Turgay KERSE (Kanun) yer aldı.

AhmetHakanBas-SazEserleriKonseri-afis-2022