Çevrimiçi Panel: Müzik Terapistlerin Yaşamlarından Kesitler - 01.03.2022

Yazar: mustafacagatay.erol | Tarih: 1 Eylül 2023

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü, Müzik Terapi Derneği (MÜZTED) ve Müzik Terapi Akademisinin iş birliği ile organize edilen “Müzik Terapistlerin Yaşamlarından Kesitler” başlıklı bu çevrim içi (on-line) panel, OMÜ Müzikoloji Bölümü ev sahipliğinde düzenlendi.

1 Mart Dünya Müzik Terapi Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan panelin ilk kısmında Avrupa’nın çeşitli yerlerinde ve Türkiye’de görev yapan 5 müzik terapistin; mesleğin günlük, aylık, yıllık ajandalarını ve yaşamlarını çeşitli açılardan nasıl etkilediğini paylaştıkları sunumları yer aldı.