Cihat Aşkın ile Oda Müziği Konseri - 15.02.2020

Yazar: mustafacagatay.erol | Tarih: 21 Temmuz 2022

OMÜ 1923 Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında organize edilen “Cihat Aşkın ile Oda Müziği Konseri”ne Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi ev sahipliği yaptı. Konserin dinleyicileri arasında ise OMÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Ferit Bulut, konserin koordinatörleri olan devlet konservatuvarı akademisyenleri Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Eren Arın ile Dr. Öğr. Üyesi Pınar Beşevli Solmaz, akademisyenler, öğrenciler ve klasik müziğe gönül vermiş Samsunlular yer aldı.

Konserde icracı olarak ünlü keman virtöüzü ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihat AŞKIN'ın yanı sıra, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğr. Gör. Kenan TATLICI (Piyano), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arş. Gör. Emin Ersöz YİĞİT (Piyano) ve OMÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Barış Aygün (Viyolonsel), icracı olarak yer aldı.

*Öğr. Gör. Kenan TATLICI, bu konsere katılamayan Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğr. Üyesi Doç. Gökhan AYBULUS'un yerine katılmıştır.

Haber metni ve fotoğraf galerisi için: https://www.omu.edu.tr/tr/icerik/haber/anadolunun-sesi-dunyaca-unlu-keman-virtuozu-cihat-askin

caom