Çevrimiçi Panel: Geçmişten Geleceğe Müzik Terapi - 20.11.2020

Yazar: mustafacagatay.erol | Tarih: 18 Temmuz 2022

Müzik Terapi, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 2014’te “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp” kapsamına alınmış, 2018 yılında üniversiteler tarafından müzik terapi sertifika programları başlatılmıştır. Her yıl 15 Kasım tarihi merkezinde düzenlenen Avrupa Müzik Terapi günü etkinliklerinin yedinci yılı kapsamında düzenlenecek Geçmişten Geleceğe Müzik Terapi adındaki panel ile ülkemizde akredite lisans programı bulunmayan, yalnız sertifika programları olan Müzik Terapi alanını tanıtmak ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Panelde Müzik Terapi’nin çerçevesi, Türkiye’de ve Dünya’da uygulamaları ile yaygınlığı ve kabul durumu, alanları ve hedef grupları; müziğin tarih boyunca sağlık alanında kullanımı ile müzik terapist kimdir gibi konulara yer verilecektir. Panelin hedef kitlesi Müzik Terapi alanında çalışmalar yürütmekte olan profesyoneller ve akademisyenler ile Müzik Eğitimi, Müzik Performansı, Müzik Teorisi, Psikoloji, Sosyal Hizmet, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Ruh Sağlığı, Fizyoterapi, Ergoterapi, Özel Eğitim ve Sağlık alanlarının çalışanları ve öğrencileri ile konuya merak duyan kişilerdir. Çevrimiçi ortamda düzenlenen panelin Müzik Terapi alanına yönelik farkındalık ve motivasyon oluşturulması açısından yarar sağlayacağı düşünülmektedir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölüm Başkanı Doç. Muzaffer Özgü BULUT’un başkanlık edeceği panele Müzik Terapi Derneği Kurucu Başkanı ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölüm Başkanı Prof .Dr. Burçin Uçaner ÇİFDALÖZ, Giovanni Ferrari Müzik Terapi Okulu öğretim elemanı Prof. Dr. Alessio SURIAN ve Müzik Terapi Akademisi Kurucusu ve Avrupa Müzik Terapi Konfederasyonu Türkiye Temsilcisi Özgür SALUR konuşmacı olarak katılacaklardır. Panelin düzenleme kurulunda panel başkanı ve konuşmacılarının yanı sıra OMÜ Müzikoloji Bölümü öğretim üyeleri Dr. Fülya AÇIKSÖZ ve Dr. Pınar Beşevli SOLMAZ yer almaktadır. Panel, OMÜ Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü ev sahipliğinde, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü, Müzik Terapi Derneği, Müzik Terapi Akademisi ve Avrupa Müzik Terapi Konfederasyonu iş birliğinde gerçekleştirilmektedir.