Yüksek Lisans Öğrenci Konseri (İzzet TEKELİ) - 14.05.2019

Yazar: mustafacagatay.erol | Tarih: 15 Ağustos 2022

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi İzzet TEKELİ, 14 Mayıs 2019 tarihinde, OMÜ Devlet Konservatuvarı Konser Salonu'nda, "Köçekçeler" temalı bir konser vermiştir. Tekeli, 2021 yılında, Konservatuvarımız Öğretim Üyesi Prof. Olga HASANOVA danışmanlığında yüksek lisans çalışmalarını tamamlamıştır.

it1