Yüksek Lisans Bitirme Resitali (Nur TÜRKER) - 14.05.2019

Yazar: mustafacagatay.erol | Tarih: 15 Ağustos 2022

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Nur TÜRKER, 14 Mayıs 2019 tarihinde Yüksek Lisans Bitirme Resitali gerçekleştirmiştir. Türker, yüksek lisans eğitimini 2020 yılında Konservatuvarımız Öğretim Üyeleri Prof. Gulshan ANNAGHIYEVA ve Prof. Olga HASANOVA danışmanlığında tamamlamıştır.

nt1