Prof. Olga HASANOVA Repertuvar ve Oda Müziği Öğrencilerinin Sınıf Konseri - 13.11.2019

Yazar: mustafacagatay.erol | Tarih: 15 Ağustos 2022

Konservatuvarımız Öğretim Üyesi Prof. Olga HASANOĞLU, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı'nda "Repertuvar" ve "Oda Müziği" dersi verdiği öğrencileri ile birlikte, 13 Kasım 2019 tarihinde, OMÜ Devlet Konservatuvarı Konser Salonu'nda bir konser gerçekleştirmiştir.

12