İTÜ TMDK Ortaokul Öğrencilerine Makam Anlatımı (Dr. Öğr. Üyesi Murat GÜREL) - 11.06.2019

Yazar: mustafacagatay.erol | Tarih: 22 Temmuz 2022

Konservatuvarımız Dr. Öğr. Üyesi Murat GÜREL 11 Haziran 2019 tarihinde, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ortaokul Öğrencilerine yönelik olarak "(Anadolu Edvar Geleneği) / Türk Müziği Nazariyatı" başlıklı etkinliği gerçekleştirmiştir.