A Quest For New Turkish Sonority In Intercultural Music 2 (Kültürlerarası Müzikte Yeni Türk Sonoritesi İçin Bir Arayış 2) - 21.03.2019

Yazar: mustafacagatay.erol | Tarih: 2 Ağustos 2023

Birincisi 9 Ekim 2018 tarihinde OMÜ Devlet Konservatuvarı Konser Salonu'nda gerçekleşen "Kültürlerarası Müzikte Yeni Türk Sonoritesi İçin Bir Arayış" konserinin ikincisi, 21 Mart 2019 tarihinde yine OMÜ Devlet Konservatuvarı Konser Salonu'nda düzenlendi. Konservatuvarımız Bestecilik ve Orkestra Şefiliği Anasanat Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Eren ARIN koordinatörlüğünde yürütülen etkinlikte, Besteciler Attila Kadri ŞENDİL, Jeremy WOODRUFF, Eda ER, Aslı KOBANER ve Boran MERT'in kültürlerarası müzik konseptinde ürettiği eserler seslendirildi.

Haber metni ve fotoğraf galerisi için: https://www.omu.edu.tr/tr/icerik/haber/periyodik-konserler-serisi-2

123