Konçerto Konseri - Araş. Gör. Dr. Emin Ersöz YİĞİT, Prof. Olga HASANOĞLU

Yazar: eminersoz.yigit | Tarih: 21 Mayıs 2021

Konservatuvarımız öğretim elemanı, Araş. Gör. Dr. Emin Ersöz YİĞİT konservatuvarımız konser salonunda Prof. Olga HASANOĞLU ile birlikte çevrimiçi bir konçerto konseri gerçekleştirmiştir. Konserde Mozart'ın 20 numaralı re minör Piyano Konçertosu seslendirilmiştir.