2021 Yılında Düzenlenen Etkinlikler

Konservatuvarımız öğretim elemanı, Araş. Gör. Dr. Emin Ersöz YİĞİT konservatuvarımız konser salonunda çevrimiçi bir piyano konseri gerçekleştirmiştir. Konserde Bach, Beethoven, Scriabin, Chopin ve Ginastera'nın piyano eserleri arasından seçkin örnekler seslendirilmiştir.

konser%20program

Konservatuvarımız öğretim elemanı, Araş. Gör. Dr. Emin Ersöz YİĞİT konservatuvarımız konser salonunda Prof. Olga HASANOĞLU ile birlikte çevrimiçi bir konçerto konseri gerçekleştirmiştir. Konserde Mozart'ın 20 numaralı re minör Piyano Konçertosu seslendirilmiştir.

Konservatuvarımız Türk Müziği Bölümü öğretim üyesi, Doç. Dr. Serhat YENER Samsun ve Çarşamba Belediyeleri'nin ramazan etkinlikleri kapsamında bir solo konser programı gerçekleştirmiştir. Konserde Türk Müziği'nin birbirinden değerli eserleri seslendirilmiştir.

2021-2022 Akademik Yılı Açılış töreni kapsamında gerçekleştirilen dinletide, OMÜ Devlet Konservatuvarı akademisyenleri tarafından icra edilen Türk Müziği ve Karadeniz Müziği ezgileri konuklara keyifli anlar yaşattı. Kanunda Öğr. Gör. Turgay KERSE, dilsiz kaval ve tulumda Öğr. Gör. Oğuz YILMAZ, piyanoda Araş. Gör. Dr. Emin Ersöz YİĞİT, kemanda Araş. Gör. Naci PARLAR ile ritim sazda Erkan KARABATAK dinleyenlerden büyük beğeni topladı.

foto8

foto2

foto3

foto4

foto5

foto1

MU%CC%88ZI%CC%87K%20TERAPI%CC%87%20EG%CC%86I%CC%87TI%CC%87MI%CC%87%20PANEL%20AFI%CC%87S%CC%A7I%CC%87

BASIN BÜLTENİ

OMÜ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ SUNAR

PANEL: MÜZİK TERAPİ EĞİTİMİ
26 Şubat 2021 Cuma / 12.00 – 15.00

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YOUTUBE KANALINDAN CANLI YAYIN

Dünya genelinde 50 ülkede 300’den fazla üniversitede müzik terapi lisans, yüksek lisans ve doktora programları bulunmakta, birçok ülkede müzik terapistlik bir meslek alanı olarak kabul görmektedir. Türkiye’de Müzik Terapi, 2014’te Sağlık Bakanlığı tarafından, hekimlerin ve diş hekimlerinin yürüteceği bir uygulama olarak Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp kapsamına alınmış, 2018 yılında üniversiteler tarafından müzik terapi sertifika programları başlatılmıştır.

OMÜ Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü ev sahipliğinde 2020 Kasım Ayı’nda Müzik Terapi alanını tanıtmak amacıyla düzenlenen Geçmişten Geleceğe Müzik Terapi adındaki ilk panelin ardından düzenlenen Müzik Terapi Eğitimi paneli ile, Dünya’daki ve Türkiye’deki müzik terapi eğitim süreçleri ile ilgili bilgi verirken, ülkemizde yüksek öğretim kurumları bünyesinde müzik terapi eğitiminin kapsamının genişletilmesi hususundaki tartışmalar için bir platform oluşturmak hedeflenmektedir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Başkanı Doç. Muzaffer Özgü BULUT’un başkanlık edeceği panele, Dünya Müzik Terapi Federasyonu (WMTF) Önceki Başkanı Müzik Terapist Prof. Dr. Melissa MERCADAL-BROTONS, Müzik Terapi Derneği (MÜZTED) Kurucu Başkanı Prof. Dr. Burçin UÇANER ÇİFDALÖZ, Avrupa Müzik Terapi Konfederasyonu Türkiye Temsilcisi Müzik Terapist Özgür SALUR ve Müzik Terapist Danny LUNDMARK konuşmacı olarak katılacaklardır. Brotons’un müzik terapi eğitiminin kısa tarihçesinin yanı sıra, uluslararası açıdan görünümünü; Salur ve Lundmark’ın sırasıyla Finlandiya ve Kuzey Amerika özellerindeki müzik terapi eğitimini ve müzik terapist yetiştirmek hedefiyle açılmış lisans ve lisansüstü eğitim programların içeriklerini paylaşacakları sunumları takiben, Çifdalöz Türkiye’deki müzik terapi sertifika programlarının içerikleri ve kazanımları üzerinde duracaktır. Panelin bir saat sürecek ikinci oturumunda konuşmalar esnasında izleyicilerce yazılı olarak paylaşılan sorular yanıtlanacaktır. Etkinlik özellikle müzik terapi alanında çalışmalar yürütmekte olan profesyoneller ve akademisyenler ile müzik eğitimi, müzik performansı, müzik teorisi, psikoloji, sosyal hizmet, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, ruh sağlığı, psikoterapi, fizyoterapi, ergoterapi, özel eğitim ve sağlık alanlarının çalışanları ve öğrencileri ile konuya merak duyanlar tarafından izlenebilir. Müzik Terapi Eğitimi Paneli’nin, müzik terapi alanının Türkiye’deki yüksek eğitim kurumları bünyesinde bir meslek alanı olarak ele alınmasının gerekliliği hususunda farkındalık oluşturulması, heves uyandırılması ve tartışma platformunun genişletilmesinin yanı sıra ilgili kişilerin bu alanda çalışmaya yönelik teşvik edilmesi açılarından etkili olacağı düşünülmektedir.

26 Şubat 2021 Cuma günü 12.00-15.00 saatleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Youtube Kanalı’ndan canlı olarak gerçekleştirilecek olan Müzik Terapi Eğitimi Paneli, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü ev sahipliğinde, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi TMDK Müzikoloji Bölümü, Müzik Terapi Derneği ve Müzik Terapi Akademisi ile iş birliği içerisinde, 1 Mart Dünya Müzik Terapi Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Öğretim üyelerimizden Dr. Öğr. Üyesi Murat GÜREL, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Müzik Ortaokulu'nun davetiyle öğrencilerle bir araya geldi. "Anadolu Edvar Geleneği Yaklaşımıyla Pratik Makam Anlatımı" etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe ev sahipliği yapan Prof. Dr. Tolgahan ÇOĞULU ve Prof. Nermin KAYGUSUZ etkinlik sonrasında GÜREL'e teşekkürlerini iletti.

Emrah%20KAYA

OMÜ Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Seminerleri kapsamında, Emrah KAYA'nın konuşmacı olarak davetli olduğu "Anadolu'nun Kayıp Çalgıları ve Derleme Kültürü" isimli seminer, 16 Kasım 2021 Salı günü saat 14.00'da OMÜ Devlet Konservatuvarı Konser Salonu'nda, Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Ferit BULUT, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fulya AÇIKSÖZ, konservatuvar öğretim elemanları, öğrenciler ve konukların katılımıyla gerçekleşti.

Müzik Öğretmeni ve Kültür Bakanlığı Çimon yapım sanatçısı olan Emrah KAYA, seminerin ilk bölümünde yaptığı sunumla özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde yapmış olduğu derlemeleri ve derleme kültürünü anlattı. Kültür Bakanlığı tarafından 13 çalgısı etnografik eser kapsamına alınan KAYA, unutulmuş ya da unutulmaya yüz tutmuş çalgıları izleyenlere tanıttı. Çalgılardan bazılarını seslendirerek örnekler veren veren Emrah KAYA, öğrencilerle birlikte çalgı yaparak seminerin ikinci bölümünü tamamladı.

Müzikoloji disiplininin, müziğin yalnızca sanatsal değil, bilimsel ve akademik açıdan da ele alındığı bir çalışma alanı olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Fulya AÇIKSÖZ, Müzikoloji bölümü olarak seminerler serisine devam edeceklerini belirtti.

Seminer%201

Seminer%202

Seminer%203

Seminer%204

Seminer%205

Seminer%206

Seminer%207

Seminer%208

Konservatuvarımız Türk Müziği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğrt. Üyesi Murat GÜREL, Goethe-Institut Hindistan/Kolkata ve İstanbul tarafından desteklenen Hindistan, Almanya ve Türkiye ortaklı uluslararası “Beethoven Eastern Variations” projesinde yürütücü olarak yer aldı. Akademisyen ve sanatçılar, Beethoven’a ait 7.senfoninin 2. bölümünü kültürlerarası bakış açısıyla yorumladı ve resmi bir tanıtım videosu yayınlandı. Projenin mastering aşamasını 25 Grammy ödüllü ses mühendisi Mark Donahue Amerika’da yaptı. Proje kapsamında yeni kayıtlar, albüm çalışması, ulusal ve uluslararası konserler planlanmaktadır.

Konservatuvarımız Türk Müziği Bölümü Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı öğretim elemanı, Dr. Öğr. Üyesi Murat GÜREL Bursa, Nilüfer Belediyesi Dernekler Yerleşkesi Konser Salonu'nda bir keman resitali gerçekleştirmiştir. Resitalinde Kemani Bestekarlara ait Peşrev ve Saz Semailerini icra eden GÜREL, seyircilerin büyük beğenisini topladı.

Program

Konservatuvarımız Müzikoloji Bölümü ve Müzikoloji Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen seminerler serisinin ikincisi, 27 Aralık 2021 tarihinde OMÜ Devlet Konservatuvarı Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

Konservatuvarımız Türk Müziği Bölümü Türk Halk Müziği Anasanat Dalı Öğretim Görevlisi Oğuz YILMAZ tarafından sunulan “Türk Halk Müziği’nde Tanımlama Sorunsalı - “Karadeniz Müziği Örneği” başlıklı seminere Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Ferit BULUT, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fulya AÇIKSÖZ, Müzikoloji Bölüm Başkanı Prof. Muzaffer Özgü BULUT, konservatuvar öğretim elemanları, öğrenciler ve konuklar katıldı. Seminerin bitiminde Prof. Dr. Ferit BULUT tarafından Öğretim Görevlisi Oğuz YILMAZ’a teşekkür belgesi takdim edildi.