IcM2 Kültürlerarası Müzik Konferans ve Konserler Serisi 20-23 Mart 2018

Yazar: | Tarih: 11 Mayıs 2018


İlki California Üniversitesi - San Diego Müzik Departmanı tarafından gerçekleştirilen IcM'in ikincisi olan IcM2 Kültürlerarası Müzik Konferans ve Konserler Serisi 20-23 Mart 2018 tarihleri arasında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca önemli müzikologların bestecilerin ve müzisyenlerin kıymetli sunumlarının yanında Omnibus Ensemble üyelerinden oluşan Omnibus Yaylı Dörtlüsü tüm dünyadan bestecilerin eserleri arasından kültürlerarası çerçevede seçilen yeni eserleri icra etti. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı müzisyenleri ile birlikte Omnibus Yaylı Dörtlüsü Collective Composition adı verilen çağdaş müzikte açık formların imkanlarının araştırıldığı bir çalışma sonucunda ortak eserlerini etkinliğin sonunda seyircilere sundu.