2018 Yılında Düzenlenen Etkinlikler


İlki California Üniversitesi - San Diego Müzik Departmanı tarafından gerçekleştirilen IcM'in ikincisi olan IcM2 Kültürlerarası Müzik Konferans ve Konserler Serisi 20-23 Mart 2018 tarihleri arasında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca önemli müzikologların bestecilerin ve müzisyenlerin kıymetli sunumlarının yanında Omnibus Ensemble üyelerinden oluşan Omnibus Yaylı Dörtlüsü tüm dünyadan bestecilerin eserleri arasından kültürlerarası çerçevede seçilen yeni eserleri icra etti. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı müzisyenleri ile birlikte Omnibus Yaylı Dörtlüsü Collective Composition adı verilen çağdaş müzikte açık formların imkanlarının araştırıldığı bir çalışma sonucunda ortak eserlerini etkinliğin sonunda seyircilere sundu.

OMU Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Doç.Dr. Mustafa Oner UZUN yönetiminde Devlet Konservatuvarı'nın konser salonunda gerçekleştirilen "Türk Halk Müziği Repertuvarı Dersi Dinletisi"nin görüntülerini aşağıda bulabilirsiniz.

Vermiş olduğu pek çok eserle Türk müziğine büyük katkılar sağlayan ve klasik Türk musikisinin dehalarından biri olan Tamburi Cemil Bey Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Geleneksel ve Modal Müzikler Anabilim Dalının düzenlemiş olduğu etkinlikle anıldı.

“Tamburi Cemil Bey Eserleri Dinletisi” adı altında OMÜ Devlet Konservatuvarı Konser Salonu’nda gerçekleştirilen dinletiye akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Emre Tektaş tarafından hazırlanan ve danışmanlığını Öğr. Gör. Dr. Emre Pınarbaşı’nın yaptığı dinletide; solist olarak Remzi Orhun Erdemir tamburda Emre Tektaş udda Can Kandaz neyde Zeynep Ergüden kontrbasta Hasan Çağrı Mert ve klasik kemençede Burak Koşumcu yer aldı.

Dinletide; Türk tambur yaylı tambur klasik kemençe alto kemençe viyolonsel ve lavta üstadı olan Tamburi Cemil Bey’in sazlı ve sözlü eserlerini yorumlayan Devlet Konservatuvarı ekibi dinleyicilerin gönül teline dokunarak Türk musikisinin demirbaşı olan bestekârı ve icracısına karşı vefalarını göstermiş oldular.

Repertuvarlarında Tamburi Cemil Bey’in hicaz muhayyer nihavent rast gibi farklı makamlardaki eserlerini icra eden ve seslendiren ekip başarılı performanslarıyla göz doldururken dinleyicilerin de beğenisini ve takdirini kazandılar.

Program hazırlayıcısı Emre Tektaş ve program danışmanı Öğr. Gör. Dr. Emre Pınarbaşı dinleti aralarında Tamburi Cemil Bey’in sanatçı kişiliği ve geride bıraktığı eserler hakkında da bilgiler paylaşıp onun Türk müziğine yeni modern bir tarz ve farklı bir yorum getirdiğine işaret ederek geçmişine bağlı olan büyük sanatkârın hep yeni ve özgün arayışlara yöneldiğini dile getirdiler. Tektaş ve Pınarbaşı kendi müziğimizi tanımanın medeniyetimizi inşa eden kavramları anlamanın anahtarı niteliğinde olduğuna dikkat çekerek dinletiye iştirak edenlere teşekkürlerini sundular.


"Tınısal Doğaçlama İnteraktif Müzik Etkinliği", 18 Aralık 2018 Salı günü saat 16:30'da OMÜ Devlet Konservatuvarı Konser Salonunda düzenlenmiştir.