Öğrenci İşleri

Adı Soyadı: Erdinç EKİNCİ
Tel: 4862
e-posta: erdinc.ekinci@omu.edu.tr
 
ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONELİ
Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Lisans başvuruların alınması, listelenmesi, değerlendirme tutanaklarının hazırlanması.
Kesin kayıt işlemlerinin yapılması.
Öğretim yılında açılacak derslerin Konservatuvar ders kayıt sistemine giriş işlemlerinin yapılması.
Yatay geçiş işlemlerinin yapılması.
Sınav değerlendirme formlarının kontrolünün yapılarak dosyalanması.
Ek süre isteklerinin kontrolü.
Burs işlemleri ile ilgili yazışmaların yapılması.
Ders kayıt formlarının kontrolü, dosyalanması.
Katkı Payı/Öğretim Ücreti iadeleri ile ilgili yazışmaların Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gönderilmesi.
Öğrenci Belgesi, Transkript, İlgili makama yazılan yazıların düzenlenmesi.
Öğrencilere ilişkin alınan Konservatuvar Yönetim Kurulu Kararlarının Konservatuvar Ders Kayıt sistemine girilmesi.
Erasmus Programı kapsamında gelen-giden öğrencilerin ders kayıt işlerinin yapılması.
Öğrenci Listelerinin oluşturulup, bilgilerini otomasyona girerek kimliklerinin çıkartılması ile ilgili yazışmaları yapmak.
Kesin kayıt yaptıran ve Askerlik tehir süreleri gelen öğrencilerin öğrenci durum belgelerinin ilgili Askerlik dairelerine gönderilmesi.
Öğrencilerin izinli oldukları sürelerin Konservatuvar Ders Kayıt Sistemine girilmesi.
Faaliyet raporlarında kullanılacak öğrenci sayılarına ilişkin verilerin hazırlanması.
Konservatuvar öğrenci sayılarına ilişkin verilerin hazırlanması.
Kredi ve Yurtlar Kurumuna öğrenci başarı durumlarına ilişkin bilgilerin verilmesi.
Otomasyon Programlarından alınması gereken bilgileri almak, girilmesi gereken verileri süresinde girmek.
Konservatuvar Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Konservatuvar Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.