Müdür Sekreteri

Adı Soyadı: Arzu AKTAŞ
Tel: 4861
e-posta: arzu.aktas@omu.edu.tr
 
MÜDÜR SEKRETERİ
Görev, Yetki ve Sorumluluklar


 

Randevu taleplerini kaydederek Müdüre sunmak ve onaylananları ilgililere bildirmek
Birimlerden imzaya sunulmak üzere gelen evrakları Konservatuvar Sekreterine sunmak