Destek Hizmetleri

Adı Soyadı: Kemal GÜNDÜZ
Tel:4860
 
DESTEK HİZMETLERİ PERSONELİ
Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Hizmet Alımı İhalesi kapsamında belirlenen görevleri yapmak.