Ders Bilgi Paketi

DERS BİLGİ PAKETLERİ
Haftalık ders içerikleri

Hazırlık Sınıfı PDF
Lisans 1 Sınıfı PDF
Lisans 2 Sınıfı PDF
Lisans 3 Sınıfı PDF
Lisans 4 Sınıfı PDF


DERSLERİN TANIMI VE YARARLANILACAK KİTAPLAR
 
Bireysel Çalgı
Çalgıların tarihçeleri, yapıları, sesleyişe dair ilk adımlar, sesleyiş pozisyonları ve teknikleri gibi konular ele alınır.
 
Ders Kitabı:
İlgili çalgılar için hazırlanmış metotlar
 
 
Bağlama
Çalgının tarihçesi, yapısı, sesleyişe dair ilk adımlar, sesleyiş pozisyonları ve teknikleri gibi konular ele alınır.
 
Ders Kitabı:
Bu çalgı için hazırlanmış metotlar
 
 
Kabak Kemane
Çalgının tarihçesi, yapısı, sesleyişe dair ilk adımlar, sesleyiş pozisyonları ve teknikleri gibi konular ele alınır.
 
Ders Kitabı:
Bu çalgı için hazırlanmış metotlar
 
 
Kanun
Çalgının tarihçesi, yapısı, sesleyişe dair ilk adımlar, sesleyiş pozisyonları ve teknikleri gibi konular ele alınır.
 
Ders Kitabı:
Bu çalgı için hazırlanmış metotlar
 
 
Karadeniz Kemençe
Çalgının tarihçesi, yapısı, sesleyişe dair ilk adımlar, sesleyiş pozisyonları ve teknikleri gibi konular ele alınır.
 
Ders Kitabı:
Bu çalgı için hazırlanmış metotlar
 
 
Kaval
Çalgının tarihçesi, yapısı, sesleyişe dair ilk adımlar, sesleyiş pozisyonları ve teknikleri gibi konular ele alınır.
 
Ders Kitabı:
Bu çalgı için hazırlanmış metotlar
 
 
Klarnet (Sol)
Çalgının tarihçesi, yapısı, sesleyişe dair ilk adımlar, sesleyiş pozisyonları ve teknikleri gibi konular ele alınır.
 
Ders Kitabı:
Bu çalgı için hazırlanmış metotlar
 
 
Klasik Kemençe
Çalgının tarihçesi, yapısı, sesleyişe dair ilk adımlar, sesleyiş pozisyonları ve teknikleri gibi konular ele alınır.
 
Ders Kitabı:
Bu çalgı için hazırlanmış metotlar
 
 
Lavta
Çalgının tarihçesi, yapısı, sesleyişe dair ilk adımlar, sesleyiş pozisyonları ve teknikleri gibi konular ele alınır.
 
Ders Kitabı:
Bu çalgı için hazırlanmış metotlar
 
 
Mey
Çalgının tarihçesi, yapısı, sesleyişe dair ilk adımlar, sesleyiş pozisyonları ve teknikleri gibi konular ele alınır.
 
Ders Kitabı:
Bu çalgı için hazırlanmış metotlar
 
 
Ney
Çalgının tarihçesi, yapısı, sesleyişe dair ilk adımlar, sesleyiş pozisyonları ve teknikleri gibi konular ele alınır.
 
Ders Kitabı:
Bu çalgı için hazırlanmış metotlar
 
Rebab
Çalgının tarihçesi, yapısı, sesleyişe dair ilk adımlar, sesleyiş pozisyonları ve teknikleri gibi konular ele alınır.
 
Ders Kitabı:
Bu çalgı için hazırlanmış metotlar
 
 
Tanbur (Mızraplı
Çalgının tarihçesi, yapısı, sesleyişe dair ilk adımlar, sesleyiş pozisyonları ve teknikleri gibi konular ele alınır.
 
Ders Kitabı:
Bu çalgı için hazırlanmış metotlar
 
 
Tanbur (Yaylı)
Çalgının tarihçesi, yapısı, sesleyişe dair ilk adımlar, sesleyiş pozisyonları ve teknikleri gibi konular ele alınır.
 
Ders Kitabı:
Bu çalgı için hazırlanmış metotlar
 
 
Tar
Çalgının tarihçesi, yapısı, sesleyişe dair ilk adımlar, sesleyiş pozisyonları ve teknikleri gibi konular ele alınır.
 
Ders Kitabı:
Bu çalgı için hazırlanmış metotlar
 
 
Tulum
Çalgının tarihçesi, yapısı, sesleyişe dair ilk adımlar, sesleyiş pozisyonları ve teknikleri gibi konular ele alınır.
 
Ders Kitabı:
Bu çalgı için hazırlanmış metotlar
 
 
Ud
Çalgının tarihçesi, yapısı, sesleyişe dair ilk adımlar, sesleyiş pozisyonları ve teknikleri gibi konular ele alınır.
 
Ders Kitabı:
Bu çalgı için hazırlanmış metotlar
 
 
Zurna
Çalgının tarihçesi, yapısı, sesleyişe dair ilk adımlar, sesleyiş pozisyonları ve teknikleri gibi konular ele alınır.
 
Ders Kitabı:
Bu çalgı için hazırlanmış metotlar
 
 
Klasik Türk Müziği Bilgileri
Makamların anlatımı. Anlatılan makamlarla ilgili etütler ve eser çalışmaları.
 
Ders Kitabı:
Geleneksel Türk Sanat Müziği Solfej ve Nazariyatı, Öğr. Gör. Alper DEMİR, Sade Matbaacılık ve Grafik, İzmir, 2004.
 
 
Müzik Kuram ve Uygulamaları
Solfej ve aralık bilgisinin geliştirilmesi, ton ve dizilerin öğretilmesi, bunlarla ilgili etüt ve solfej çalışmaları. Dikte, armoni ve deşifre çalışmaları.
 
Ders Kitabı:
Muammer Sun Solfej Kitabı, Muammer SUN, Evrensel Müzik Evi, Ankara, 1994
Solfege Des Solfeges Volume 1A, 2A, Albert LAVIGNAC, France.
 
 
Tartım ve Solfej Teknikleri
Solfej ve aralık bilgisinin daha detaylı şekilde geliştirilmesi ile ilgili etüt ve solfej çalışmaları.
Ders Kitabı:
Muammer Sun Solfej Kitabı, Muammer SUN, Evrensel Müzik Evi, Ankara, 1994
Solfege Des Solfeges Volume 1A, 2A, Albert LAVIGNAC, France.
 
 
Temel Piyano
Temel olarak piyano enstrümanına giriş parmak egzersizleri, etütlerin çalınması.
Ders Kitabı:
Beyer Piyano Eğitimi, Levent Müzik evi, İzmir, 1994.
Worword Piyano Eğitimi, Levent Müzik evi, İzmir, 1994.
 
Piyano
Parmak egzersizleri, etütler ve piyano eserlerinin çalınması, etüt ve çeşitli eserlerin çalınmasına eşlik etmek.
Ders Kitabı:
Beyer Piyano Eğitimi, Levent Müzik evi, İzmir, 1994.
Worword Piyano Eğitimi, Levent Müzik evi, İzmir, 1994.
 
 
Müzik Tarihi
Evrensel müziğin tarih sürecindeki tüm dönemlerinin ve bu dönemlerdeki önemli şahsiyetlerin bilgilerinin anlatıldığı bir derstir.
 
Ders Kitabı:
Müzik Tarihi, İlhan Mimaroğlu, Varlık yayınları, İstanbul, 1999.
Müzik Tarihi, Ahmet Say, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara, 2003.
 
 
Türk Müziği Tarihi
Türklerin tarih boyunca müzikle ilgili olan ilgisini, müzik sistemlerini ve bu sistemlere karışan her müziğin teknik gelişmelerinin incelenmesi, araştırılması ve asıl çıkış noktasının bulunmasının sağlanması ve geçmişten ayıklanan sağlıklı bilginin şimdiki ve gelecek kuşaklara sağlıklı bir biçimde aktarılmasını sağlayan bir derstir. Dersin konusunda şu ana kadar edinilen bilimsel bulguların tarihsel sıralama esasına göre öğrenciye iletilip müzik tarihi konusunda araştırmaya ve bilgilendirmeye yöneltmektir.
 
Ders Kitabı:
Türk Müziği Ansiklopedisi 1,2, Yılmaz ÖZTUNA,
Türk Müzik Tarihi Dönemleri, Nida TÜFEKÇİ.
 
 
Form Bilgisi
Klasik müzikte bulunan müzik formlarının, Türk Müziğinde kullanılan sözlü ve çalgısal tüm formların ayrıntılı şekilde anlatılması.
 
Ders Kitabı:
Müzik Formları, Nurhan Cangal, Arkadaş Yayınları, Ankara, 2004.
Türk Müziğinde Türler ve Biçimler, Onur AKDOĞU, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 1996.
 
 
Halk Müziği Dağarcığı
Türk Halk Müziği eserlerinin nota, üslup, tavır ve yorumu ile doğru ve eksiksiz bir şekilde öğrencinin repertuvarına katılması türkülerimizin yöresel özelliklerini bilhassa vokal icrada tavrın gerektirdiği yöresel ağız, şive, hançere özelliklerine bağlı kalınarak uygulamalı olarak öğrencilere kazandırılması. Öğrencilere eserleri söylerken melodi ve ritim özelliklerine hâkim olabilme yetisinin kazandırılması, öğretilen eserlerin yazdırılarak doğru ve güzel nota yazabilme alışkanlığı kazandırılması amaçlanmaktadır.
 
Ders Kitabı:
İTÜ T.M.D.K. ve Ege Üniversitesi D.T.M.K. T.H.M. Repertuvarı ders müfredatları.
TRT T.H.M. Antolojisi cilt 1, T.R.T.Müzik Dairesi Bşk., Ankara, 2000.
TRT T.H.M. Antolojisi cilt 2, T.R.T.Müzik Dairesi Bşk., Ankara, 1998. 
   
 
Klasik Türk Müziği Dağarcığı
Klasik Türk Müziğinin en güzel örneklerinin öğrenciye verilerek klasik formun temel olması ve muhafaza edilmesini amaçlayan, T.S.M. eserlerinin nota üslup ve yorumu ile doğru, eksiksiz bir şekilde geçmişten günümüze gelen ve hiç bozulmadan okunan şekliyle aktarılmasını içeren uygulamalı bir derstir. Ders, öğrencilerin Türk Müziği solfej nazariyatı derslerinde işlemiş oldukları makamlarla ve ritim bilgisi derslerinde uyguladıkları usullerle paralel olarak yürütülür. Öğrencilere eserleri okurken ritim ve melodi özelliklerine hâkim olabilme yetisinin kazandırılması, öğretilen eserlerin yazdırılarak doğru ve güzel nota yazabilme alışkanlığı kazandırılması amaçlanmaktadır.
 
Ders Kitabı:
İTÜ T.M.D.K. ve Ege Üniv. D.T.M.K. T.S.M. Repertuvarı Ders Müfredatları.
T.S.M. Seçme Eserler Cilt 1, T.R.T.Müzik Dairesi Bşk., Ankara 1998.
T.S.M. Seçme Eserler Cilt 2, T.R.T.Müzik Dairesi Bşk., Ankara 1999.
Türk Musikisi Tarihi Cilt 1, Nazmi ÖZALP, M.E.B. Basımevi, İstanbul, 2000.
Türk Musikisi Tarihi Cilt 2, Nazmi ÖZALP, M.E.B. Basımevi, İstanbul, 2000.
   
 
Çalgı Bakım Onarım
Türk Müziği çalgılarının bakım ve onarımlarının anlatılması
 
Ders Kitabı:
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, İTÜ Devlet Türk Müziği Konservatuvarı Ders Notları
   
 
Müzikte Bilgisayar Kullanımı
Müzik teknolojisi açısından üretilmiş bilgisayar yazılımlarının kullanımlarının ve faydalarının anlatılması.
 
Ders Kitabı:
Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri, Ufuk Önen, Çitlenbik Yayınevi, İstanbul, 2007.
   
 
 
 
 
Ritim Bilgisi
Ritim hakkındaki teorik bilginin aktarılması, geleneksel ve evrensel ritim kalıplarının (döngülerin) eşzamanlı uygulamalarının yapılması.
 
Ders Kitabı:
Kudüm Velveleleri ve Türk Musikisi Nazariyatı, İsmail Hakkı Özkan, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2006.
   
 
Armoni
Uluslararası klasik armoni kurallarının öğrenilmesi ve öğrenilen bu kuralların verilecek alıştırmalarda uygulanması.    
 
Ders Kitabı:
Dörtlü Armoni ve Türk Müziğinde Uygulanışı, M. Tevfik TUTU, S. Bahadır TUTU, Ege Üniv. Basımevi, İzmir, 1999.
Armoni, Nurhan Cangal, Arkadaş Yayınları, Ankara, 2007
 
 
Halk Müziği Toplu Uygulama
Çalgı ve çalgıyı destekleyen derslerde öğrenilen halk müziği nazari bilgilerin tamamının ortaya konarak kişinin çalgı çalma becerisini topluluk bazında geliştirmeye yönelik bir derstir.
 
Ders Kitabı:
Tüm çalgı metotları
 
 
Klasik Türk Müziği Toplu Uygulama
Çalgı ve çalgıyı destekleyen derslerde öğrenilen klasik türk müziği nazari bilgilerin tamamının ortaya konarak kişinin çalgı çalma becerisini topluluk bazında geliştirmeye yönelik bir derstir.
 
Ders Kitabı:
Tüm çalgı metotları
   
 
Osmanlıca Müzik Metin Çevirileri
Cumhuriyet öncesi yazılmış müzik kaynaklarının okunmasında kişilere yardımcı olacak eski Türkçe yazının anlatılmasına yönelik bir derstir.
 
Ders Kitabı:
Timurtaş Faruk K., (1981) Osmanlı Türkçesi'ne Giriş, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını.
Tarihi Esrelerden Seçilmiş Eski Metinler (1971), İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını.
 
 
Sanat Felsefesi
Sanat eserleri, her ne kadar kültürel geleneğin sağladığı kavramsal-imgesel birikime dayalı yaratıcı muhayyilenin üretimi olsa da, bu üretimlerin hangi birikime dayalı olarak gerçekleştirildiği ve sanat eserlerinin anlamının ne olduğu gibi konular daha ziyade sanat felsefesi denilen üst-düzey (reflektif) kavramsal düzey içinde ele alınabilir. Sanat felsefesi, sanatın sanatsal olmayandan farkını, sanat eserlerinin birer özgün (orijinal) ürün olarak analizini, sanat eserlerinin diğer üretim tarzlarından farklı olarak nasıl yorumlanabileceğini ve anlamlandırılabileceğini araştırır. Bu perspektiflerden hareketler, sanatsal yaklaşım içinde varlık anlayışlarını tahlil eder. Bu bağlamda sanat felsefesi dersi yukarıda ana hatlarıyla ele aldığımız konular üzerinde öğrencilerin kavramsal birikime sahip olmalarını ve sanat eserleri hakkında farkındalık düzeylerinin artırılmasını amaçlar. Böylece güzel, estetik, beğeni gibi temel kavramlar üzerinde düşünce üretmeye teşvik edilir.
 
Ders Kitabı:
Nejat Bozkurt, Sanat ve Estetik Kuramları, Sentez Yayıncılık, Bursa, 2013.
Noel Carrol, Sanat Felsefesi - Çağdaş Bir Giriş, Ütopya Yayınevi, Ankara, 2012
İsmail Tunalı, Estetik, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2007.
   
 
Müzik Felsefesi
Müziğin ne olduğu ve anlamının olup olmadığı sorunu özellikle modern dönemde daha yoğun olarak tartışılmakta olan temel felsefi sorulardan biridir. Müzik eserlerinin kendilerine özgü sözsüz-melodik sesli yapısının zaman, mekan, icracı-yorumcu, enstrüman, dil ya da söz ve genel varlık algıları bağlamında sorgulanması müziğin yüksek düzey bir sanat alanı olarak varlığını sürdürebilmesi için zorunludur. Bunun nedeni müziğin genelde toplumların erişebildikleri medeniyet düzeyini en açık biçimde sergileme özelliğidir. Her ne kadar müzik felsefesi alanında çalışmaların çoğu Batı kültürü içinde gerçekleştirilmişse de, son yıllarda Türkiye’de Türk müziğinin felsefesi üzerine kayda değer çabaların tezahür etmeye başladığına da tanık olmaktayız. Müzik felsefesi, öğrencilere genel olarak müziğin ne olduğu sorusu ekseninde müziğin genel varlık anlayışı, tarih, gelenek, dil, ses, enstrüman, yorum, dil, din gibi gerçeklerle ilişkisi hakkında kavramsal bir düşünmeye teşvik eder. Bunu başarabilmeleri için Fisagor ve sonrasında müzik hakkında ortaya çıkmış genel müzik felsefe geleneği hakkında bilgiler verir.
 
Ders Kitabı:
Aaron Ridley, Müzik Felsefesi, Dost Kitabevi, 2007.
Ömer Naci Soykan, “Müzik Estetiği”, Cogito Dergisi, İstanbul: YKY, Sayı 30.
Tarkan Koç, Vural Yıldırım, Müzik Felsefesine Giriş, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 2003.