Proje Toplantısı / 15.01.2016


Konservatuvarımız Geleneksel Türk Müzikleri Anasanat Dalı öğretim üyelerimizden Doç. Dr. Mustafa Oner UZUN ve Yrd. Doç. Dr. Hülya UZUN, 15 Ocak 2015 tarihinde Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde yapılan "A.B. Proje Taslağı Görüşme Toplantısı 2"ye A.B. projesi nedeniyle katılmışlardır.