Kongre Katılımı / 24-25.03.2016


Öğretim üyelerimizden Doç. Dr. Mustafa Oner UZUN ile Yrd. Doç. Dr. Hülya UZUN "1. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar" isimli kongreye hem düzenleyici hem de bildiri-panel sunumu olarak katılmışlardır.