Atatürk ve Musiki Konseri / 17.11.2016


Konservatuvarımız Müzik Bölümü Geleneksel Türk Müzikleri Anasanat Dalı öğretim üyemiz Yrd. Doç. Dr. Hülya UZUN, Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü'nün daveti ile "Atatürk ve Musiki" Konseri'ne konuk solist olarak katılmıştır.