Konservatuvarımızın İsim Değişikliği Hakkında Duyuru


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan 17.06.2016 tarihli ve 36871 sayılı ekte gönderilen yazı ile 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı adının Devlet Konservatuvarı olarak değiştirilmesi konusundaki teklifimizin 16.06.2016 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında incelendiği ve 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görüldüğü bildirilmektedir. İlgili metne ulaşmak için tıklayınız...