2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Eğitim Sınavına Gireceklerin Dikkatine


Onkoduz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı Geleneksel Türk Müziği Tezli Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alınacaktır.


2017-2018 GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ALAN YETERLİK SINAVLARI
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı Geleneksel Türk Müziği YL Programı Alan Yeterlik Sınavı İçeriği: Yazılı: Türk Müziği Tarihi, Geleneksel Türk Müziğinin Eğitim-Öğretim ve İcra Özellikleri, Müzik ve Kültür İlişkisi, Geleneksel Türk Müziğine ait yazılı ve işitsel literatür. Performans: Çalgı veya ses alanında 1 (bir) adet Türk Halk Müziği eseri ve 1 (bir) adet Türk Sanat Müziği eseri olmak üzere toplam 2 (iki) eserin seslendirilmesi. Tarih ve saat: 06.09.2017, 10.00 Yer: OMÜ Güzel Sanatlar Kampüsü/ Devlet Konservatuvarı Binası