2016-2017 Eğtiim-Öğretim Yılında Hazırlık Sınıfı Açılması Hakkında Duyuru


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan 03.06.2016 tarihli ve 33317 sayılı ekte gönderilen yazı ile Üniversitemiz 19 Mayıs Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Geleneksel Türk Müzikleri Anasanat Dalında Mesleki Hazırlık Sınıfı açılması konusundaki teklifimizin 01.06.2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelendiği ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görüldüğü bildirilmektedir. İlgili metine ulaşmak için tıklayınız...

Bu doğrultuda özel yetenek sınavı ile 2016-2017 Eğtim-Öğretim yılı için alınacak öğrencilerimiz hazırlık sınıfı okuyarak, Hazırlık+4 yıl olacak şekilde beş yıllık bir eğitim alacaklardır.